Počet záznamů: 1  

Vliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, rozvíjení hrudníku, tělesnou zdatnost a kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

 1. Údaje o názvuVliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, rozvíjení hrudníku, tělesnou zdatnost a kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí [rukopis] / Hana Johnová
  Další variantní názvyVliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, rozvíjení hrudníku a tělesnou zdatnost u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
  Osobní jméno Johnová, Hana (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názThe influence of respiration rehabilitation and regular physical activity on breathing functions, chest development, physical fitness and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  Vyd.údaje2012
  Fyz.popis112 : il., grafy, schémata, tab.
  PoznámkaVed. práce Kateřina Neumannová
  Dal.odpovědnost Neumannová, Kateřina, 1978- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra fyzioterapie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova chronická obstrukční plicní nemoc * plicní rehabilitace * respirační fyzioterapie * chronic obstructive pulmonary disease * pulmonary rehabilitation * respiratory physiotherapy
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programSpecializace ve zdravotnictví
  Studijní oborFyzioterapie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00171113-863323536.pdf111.3 MB30.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00171113-ved-289885631.docPosudek vedoucího
  00171113-opon-363469063.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá problematikou komplexní rehabilitace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). V rámci této studie byl hodnocen vliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, rozvíjení hrudníku, tělesnou zdatnost a kvalitu života u pacientů s CHOPN. Studie se zúčastnilo devět pacientů s CHOPN, kteří absolvovali šestitýdenní komplexní rehabilitační program. Rehabilitační program se skládal z řízeného aerobního tréninku, systému dechových cvičení a edukace. U pacientů bylo na začátku programu provedeno anamnestické, kineziologické a spirometrické vyšetření, vyšetření maximálních nádechových a výdechových ústních tlaků, bylo hodnoceno rozvíjení hrudníku na úrovni axil, přes mesosternale a xiphosternale, šetřena celková tělesná zdatnost pomocí šestiminutového testu chůzí (6MWT) a hodnocena kvalita života pomocí dotazníků SGRQ, WHOQOL, MAF a FAS. Tyto parametry byly zjišťovány před zahájením a po ukončení šesti- týdenního rehabilitačního programu a následně také šest týdnů od jeho ukončení. Výsledky studie dokazují významné zlepšení ventilačních parametrů, a to zejména VC a maximálních nádechových a výdechových ústních tlaků, zlepšení rozvíjení hrudníku ve všech třech sledovaných úrovních a navýšení ušlé vzdálenosti při 6MWT a zlepšení kvality života při šetření pomocí dotazníku SGRQ. Popsané zlepšení přetrvávalo také s odstupem šesti týdnů od ukončení rehabilitačního programu. Tato studie potvrzuje příznivý efekt komplexního rehabilitačního programu u pacientů s CHOPN.The diploma thesis deals with complex rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Within this study, the influence of breathing rehabilitation and regular physical activity on ventilating functions, chest development, physical fitness and quality of life in patients with COPD was evaluated. Nine COPD patients, who underwent a complex six-week rehabilitation program, participated in the study. The rehabilitation program consisted of directed aerobic exercise, system of breathing exercises and education. At the beginning of the program, there was an evaluation of case history, kinesiologic and spirometric examination, test of maximum inhale and exhale mouth pressures, chest development was evaluated on axillary level, over mesosternale and xiphosternale, overall physical fitness was evaluated based on a six-minute walk test (6MWT) and quality of life was evaluated using the SGRQ, WHOQOL, MAF and FAS questionnaires. These parameters were determined before commencing and after finishing the six-week rehabilitation program and consequently also six weeks after its completion. The results of the study show a significant improvement of ventilation parameters, especially VC and maximum inhale and exhale mouth pressures, improvement in chest development in all three monitored levels and an increase in the walking distance in 6MWT. Improvement in the quality of life was noted on determining using the SGRQ questionnaire. The described improvement lasted also six weeks after finishing the rehabilitation program. This study confirms positive effect of the complex rehabilitation program on COPD patients.