Počet záznamů: 1  

SEMG analýza synergií břišních svalů v relaci k respirační fyzioterapii u pacienta po kardiochirurgické intervenci

 1. Údaje o názvuSEMG analýza synergií břišních svalů v relaci k respirační fyzioterapii u pacienta po kardiochirurgické intervenci [rukopis] / Kateřina Čapková
  Další variantní názvySEMG analýza synergií břišních svalů v relaci k respirační fyzioterapii u pacienta po kardiochirurgické intervenci
  Osobní jméno Čapková, Kateřina (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názSEMG analysis of abdominal muscles´ synergies in relation to a respirational physiotherapy of pacient after cardiac surgery intervention
  Vyd.údaje2012
  Fyz.popis90 s. (115638 znaků) : il., grafy, tab.
  PoznámkaOponent Jana Tomsová. Ved. práce Anna Zelená
  Dal.odpovědnost Tomsová, Jana, 1979- (oponent)
  Zelená, Anna (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Ústav fyzioterapie (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova kardiochirurgie * sternotomie * břišní svaly * aktivní výdech * respirační fyzioterapie * elektromyografie * poloha těla * cardiac surgery * sternotomy * abdominal muscles * active expiration * respiratory physiotherapy * electromyography * body posture
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programSpecializace ve zdravotnictví
  Studijní oborFyzioterapie
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00160626-237406495.pdf221.5 MB21.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00160626-ved-838842967.docPosudek vedoucího
  00160626-opon-902479980.rtfPosudek oponenta

  Tato práce je zaměřena na problematiku respirační fyzioterapie v pooperační péči u kardiochirurgického pacienta. V teoretické části přináší informace o mechanice a fyziologii dýchání hlavně z hlediska kineziologie. Další část je věnována poznatkům o pooperačních změnách v respirační mechanice a následné aplikaci respirační fyzioterapie ve světle Evidence Based Medicine. Cílem vlastního výzkumu je zhodnotit míru aktivity vybraných trupových, zejm. břišních svalů, během provádění aktivních forem výdechu, které jsou běžně užívány v pooperační fyzioterapii. Do výzkumného souboru bylo zahrnuto 14 pacientů po kardiochirurgické operaci, která byla provedena cestou mediální sternotomie. Měření proběhlo ve dvou polohách těla, a to vleže na zádech a ve vzpřímeném sedu bez opory zad. Výsledky naznačují určité trendy ve svalové aktivitě v horizontální a vertikální poloze těla. Dalo by se obecně říci, že u většiny sledovaných svalů byla naměřena vyšší aktivita během provádění aktivního výdechu vleže. Při porovnávání jednotlivých forem výdechu mezi sebou byla prokázána vyšší svalová aktivita během výdechu přes stříkačku a během přerušovaného výdechu přes ústní brzdu ?š-š-š?. Naopak nejnižší aktivita byla zaznamenána při prodlouženém výdechu, a to vleže i vsedě.Presented work deals with a respiratory physiotherapy of pacients in postoperational care after cardiac surgery. The theorethical part is concerned with mechanics and physiology of breathing related to kineziology. Next part deals with the changes of respiratory mechanics after the surgery and the application of respiratory physiotherapy in terms of evidence based medicine. The goal of this thesis is to measure the activity of selected, mainly abdominal muscles during several forms of active expiration. The activity was measured in 14 pacients after the median sternotomy, the measurment was done in the supine and sitting postures. The results show, that most of the abdominal muscles are more active during the active breathing in the supine posture. When comparing the impact of different methods of the active breathing on the muscles? activity, better results are observed when using a syringe to breath through and when expirating like ?š-š-š? to restrict the expiration. The smallest activation was observed during prolonged expiration, regardless of the body posture.