Počet záznamů: 1  

Exekutorské zástavní právo na nemovitostech

 1. Údaje o názvuExekutorské zástavní právo na nemovitostech [rukopis] / Tomáš Všetečka
  Další variantní názvyExekutorské zástavní právo na nemovitostech
  Osobní jméno Všetečka, Tomáš (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názExecutor's lien on property
  Vyd.údaje2012
  PoznámkaOponent Klára Bartoníčková
  Ved. práce Jana Křiváčková
  Dal.odpovědnost Bartoníčková, Klára, 1981- (oponent)
  Křiváčková, Jana (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Exekuční příkaz * exekuční řád * exekutor * exekutorské zástavní právo * nemovitost povinného * pohledávka * právní moc * provedení výkonu rozhodnutí * občanský soudní řád * soudcovské zástavní právo * střední novela * úprava * usnesení o nařízení exekuce * věřitel * výmaz * zajištění * záznam * způsob výkonu rozhodnutí * zřízeno * Execution order * Code of Execution * executor * executor lien * mandatory property * claim * legal power * the enforcement of Civil Procedure * judicial lien * medium amendment * modification of the order of execution * the creditor * deletion * ensuring a record
  ensuring a record * the way enforcement
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00160208-515281661.pdf33577.7 KB27.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00160208-ved-678769816.docPosudek vedoucího
  00160208-opon-163657693.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00160208-prubeh-979434051.tif19.04.201127.06.201224.09.20121Hodnocení známkou

  S účinností od 1. listopadu 2009 byl zákonem č. 286/2009 Sb., v českém právním řádu upraven nový způsob provedení exekuce, a to zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Diplomová práce má za úkol zhodnotit, zda současná úprava splnila zamýšlený cíl zákonodárce, a to vytvořit zajišťující prostředek, jenž bude vhodným a efektivní způsobem provedení exekuce pro oprávněného a který současně minimálně omezí práva a zájmy povinného. Současně se práce věnuje aplikačním problémům stávající úpravy, a to zejména, vymezením zástavních věřitelů z exekutorského zástavního práva a pohledávek, jež lze tímto způsobem zajistit. Kapitola pátá dále pojednává o problematice záznamu a výmazu exekutorského zástavního práva v katastru nemovitostí, přičemž závěr kapitoly obsahuje možné změny úpravy, které by stávající problémy odstranily. Stěžejní část práce je zařazeno do kapitoly šesté. Ta obsahuje argumentaci, z jakých důvodů nelze exekutorské zástavní právo považovat za způsob provedení exekuce a srovnání s úpravou Slovenskou a úpravou obsaženou v exekučním řádu z roku 1896. Závěrečná část kapitoly pak navrhuji možné změny úpravy tak, aby bylo exekutorské zástavní právo opravdu vhodným a současně efektivním zajišťovacím instrumentem.New form of seizure was modified in the Czech law No 286/2009 Coll effective 1st November 2009, thus executor lien on properties was established. The main objective of this thesis is to evaluate whether the current regulation fulfilled intended target of lawmakers, i.e. to make providing means which will be appropriate and effective way of the seizure for an authorized person and which restrict rights and interests of mandatory minimally. What is more, this thesis aims at application problems of present modification, especially definition of lien lenders executor lien claims, it can be ensured this way. The issue of recording and erasure executor lien in the land Registry is discussed in the fifth chapter of this thesis. Furthermore, possible changes in legislation, which could eliminate existing problems, are presented at the end of this chapter. The main part of this thesis is included in chapter six. There are several reasons why executor lien cannot be considered as the seizure method. In addition, there is also comparison with Slovak legislation and legislation contained in the Enforcement Regulations of 1896. In the final part of this chapter I propose possible modifications in legislation so the executor lien can be considered as truly appropriate and effective hedging instrument at the same time.

Počet záznamů: 1