Počet záznamů: 1  

Diferenciace přístupu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole

 1. Údaje o názvuDiferenciace přístupu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole [rukopis] / Zlata Brůžková
  Další variantní názvyDiferenciace přístupu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na primární škole
  Osobní jméno Effenbergerová, Zlata (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názDifferentiation approach in education of the pupils with special educational needs at primary school
  Vyd.údaje2012
  Fyz.popis102s. (140 892 znaků)
  PoznámkaVed. práce Martina Fasnerová
  Dal.odpovědnost Fasnerová, Martina (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Rámcový vzdělávací program * vzdělávání * diferenciace * individualizace * speciální vzdělávací potřeby * inkluzívní vzdělávání * Framework educational programme * education * differentiation * individualization * special educational needs * inclusive education
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programUčitelství pro základní školy
  Studijní oborUčitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních škol
  kniha

  kniha

  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00146667-384654884.pdf282.8 MB05.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00146667-ved-560153840.docPosudek vedoucího
  00146667-opon-756803243.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00146667-prubeh-739523721.gif16.12.201005.04.201215.05.20121Hodnocení známkou

  Diplomová práce představuje příspěvek k lepší představě o možnostech diferenciačního přístupu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných základních školách. Cílem této práce bylo zmapovat počet těchto žáků na běžných ZŠ v bývalém východočeském kraji a jejich skladbu vzhledem ke konkrétnímu postižení. Práce monitoruje také připravenost základních škol běžného vzdělávacího proudu k inkluzívnímu vzdělávání s ohledem na využívané výukové metody a opatření podporující individuální a diferenciační přístup, ale také materiální, technické a personální zajištění. Práce je členěna na část teoretickou, která definuje důležité pojmy související se systémem vzdělávání, specifikuje okruh žáků se SVP a vysvětluje diferenciaci a individualizaci z několika úhlů pohledu. Empirická část se zabývá samotným výzkumem v oblasti vzdělávání žáků se SVP pomocí nestandardizovaného dotazníků. Prostřednictvím výzkumu jsme došli k závěru, že počet žáků se SVP na běžných školách má vzestupnou tendenci, ale ne všechny školy jsou na takový nárůst dostatečně připravené ve všech výše zmiňovaných oblastech.This thesis represents a contribution to the better understanding of differentiation approaches in education of pupils with special educational needs in mainstream schools. The aim of this study was to map the number of pupils in primary schools in the former Východočeský region, and their composition due to a specific disability. The work also monitors the readiness of primary schools for inclusive education on the use of teaching methods, differentiation and individual approach, but also material, technical and staff factors. The work is divided into a theoretical part that defines important terms related to the education system, specifies the range of pupils with SEN and explains the differentiation and individualization from several points of view. The empirical part deals with the actual research in the education of pupils with SEN using questionnaire. Through research, we concluded that the number of pupils with SEN in mainstream schools is increasing, but not all schools are adequately prepared on such increase in all above mentioned areas.

Počet záznamů: 1