Počet záznamů: 1  

Analýza obrazového ztvárnění díla Monty Pythonů

 1. Údaje o názvuAnalýza obrazového ztvárnění díla Monty Pythonů [rukopis] / Martina Pavloušková
  Další variantní názvyAnalýza obrazového ztvárnění díla Monty Pythonů
  Osobní jméno Pavloušková, Martina (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názAnalysis of Monty Python´s image processing
  Vyd.údaje2012
  Fyz.popis121 s., 200 585 znaků + 1 CD
  PoznámkaVed. práce Luboš Ptáček. Oponent Zdeněk Hudec
  Dal.odpovědnost Ptáček, Luboš (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Hudec, Zdeněk, 1971- (oponent)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra divadelních a filmových studií (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Monty Python * obraz * fotografie * kognitivní psychologie * analýza * Létající cirkus * Jost * Benjamin * Monty Pythons * image * analysis * photo * cognitive psychology * Flying Circus * Jost * Benjamin
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programNavazující
  Studijní programHumanitní studia
  Studijní oborKulturální studia - Filmová věda
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00145020-487608215.pdf702.7 MB26.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00145020-ved-156691538.docPosudek vedoucího
  00145020-opon-222356991.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00145020-prubeh-416322150.docx24.11.201026.04.201229.05.20121Hodnocení známkou

  Tato magisterská diplomová práce bude zaměřena na způsob využívání obrazových postupů ve díle britské komediální skupiny Monty Python. Práce bude zčásti navazovat na mou bakalářskou práci, ve které jsem se rovněž zabývala výtvarnou stránkou filmového díla, konkrétně uspořádáním mizanscény. Analyzovány budou vybrané díly série Monty Pythonův Létající cirkus. Důraz bude kladen především na charakteristiku stylu. V teoretické části se budeme zabývat vzájemným vztahem klasického výtvarného umění a filmu a procesem transformace obrazů do filmu. Teoretická východiska k práci nám poskytnou odborné statě teoretiků filmu a výtvarného umění, jakými jsou například Jaques Aumont, Françoise Jost nebo Walter Benjamin. V následující části práce se budeme zabývat konkrétní analýzou takových částí filmů Monty Pythonů, ve kterých jsou využity obrazové koláže, pohyblivé grafiky a ostatní způsoby práce s obrazem. Cílem práce bude zjistit, zda-li jsou takto využívané techniky pouhým prvkem ozvláštění, zda-li slouží k narativnímu rozvinutí děje, do jaké míry tvůrci vytvářejí nové obrazy a do jaké míry se inspirují klasickým výtvarným uměním. Analýze bude podroben také prvek humoru, satiry a odlehčení, vycházející ze svébytného využití a animace klasických uměleckých děl.This diploma thesis on the use of image procedure in the British comedy group Monty Python production. The thesis will be partially based on my bachelor thesis where I also focused on the artistic side of film, namely misanscene composition. Chosen episodes of Monty Python's Flying Circus are to be analyzed with the accent on the style description. Theoretical part will be aimed on mutual relationship of classical art, film and process of transformation of images into film. Theoretical background was supplied by scholarly essays by the film and art theorist e.g. Jaques Aumont, Françoise Jost or Walter Benjamin. In the following chapter we will focus on specific analysis of Monty Python film parts containing image collages, moving pictures and other ways of image processing. Conclusion of the thesis is to find out whether these techniques are just an element of suprise, if they serve as narrative bonds and to which extent are the filmmakers producing new images and where are they inspired by classical art. Other part of analysis will be humour and satire using unique animation of classical pieces of art.