Počet záznamů: 1  

Kontrolní orgány obchodních korporací

 1. Údaje o názvuKontrolní orgány obchodních korporací [rukopis] / Adéla Sokolová
  Další variantní názvyKontrolní orgány obchodních korporací
  Osobní jméno Sokolová, Adéla (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názSupervisory Bodies of Commercial Corporations
  Vyd.údaje2012
  PoznámkaOponent Ludmila Lochmanová. Ved. práce Michal Černý
  Dal.odpovědnost Lochmanová, Ludmila (oponent)
  Černý, Michal, 1973- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra obchodního práva a mezinárodního soukromého práva (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova akciová společnost * dozorčí rada * družstvo * dualistický systém * evropská družstevní společnost * evropské hospodářské zájmové sdružení * evropská soukromá společnost * evropská společnost * funkční období * hlasování * jmenování člena orgánu soudem * komanditní společnost * kontrola * kontrolní komise * kooptace * malé družstvo * monistický systém * nahlížení do obchodních a účetních knih * náhradníci * obchodní rejstřík * odpovědnost * odstoupení * odvolání * podání vysvětlení * právo kontroly * právo na informace * právo na projednání * právo vlivu * protest * první členové orgánu * předseda * přezkum účetních závěrek
  přezkum účetních závěrek * působnost * rozhodování * složení * společnost s ručením omezeným * správní rada * usnášeníschopnost * veřejná obchodní společnost * volba * výkon funkce * vznik členství * zapojení zaměstnanců * zastupování společnosti * zákaz konkurence * zánik členství * způsobilost k členství * ztráta způsobilosti k výkonu funkce * acquisition of membership * appointment a member of the body of the company by the court audit commission * ban of competition * board of directors * business register * composition * consultation of business and accounting books * control * cooperative * co-optation * decision-making * discharge of one's office
  discharge of one's office * election * eligibility for membership * employee involvement * European Cooperative Society * European Economic Interest Grouping * European Private Company * first members of the body of the company * general partnership * give an explanation * chairman * joint-stock company * liability * limited liability company * limited partnership * loss of eligibility to a performance * protest * quorum * removal * replacements * representation of the company * resignation * review of statements of account * right to control * right to discuss * right to influence * right to information * scope * small cooperative
  small cooperative * Societas European * supervisory board * term * termination of membership * two-tier system * unitary * voting
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPrávo a právní věda
  Studijní oborPrávo
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00117116-496232523.pdf21.1 MB31.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00117116-ved-986663656.pdfPosudek vedoucího
  00117116-opon-713402590.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00117116-prubeh-859494966.pdf16.02.201031.03.201211.06.20121Hodnocení známkou
  SignaturaČár.kódLokaceDislokaceInfo
  D 2445 (PF)3130022436PFPF - sklad knihovnypouze prezenčně

  Tato diplomová práce pojednává o kontrolních orgánech obchodních korporací, jmenovitě o dozorčí radě, kontrolní komisi a správní radě, v části její kontrolní působnosti. Nevěnuje se tedy pouze obchodním korporacím českého práva, jako je společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo, ale také korporacím práva evropského, tedy evropské společnosti a evropské družstevní společnosti, a s nimi souvisejícím směrnicím a nařízením. Cílem této práce je podrobně zanalyzovat aktuální právní úpravu dozorčích orgánů v našem právním řádu, poukázat na nejasnosti a problematické otázky, které s sebou současná právní úprava přináší, a navrhnout jejich možné řešení. Hlavním úkolem dozorčí rady a kontrolní komise je v dualistickém modelu řízení především kontrola a dozor řídícího orgánu, ale i celé obchodní korporace. V monistickém modelu je úloha správní rady trochu odlišná, neboť v sobě spojuje jak funkci kontrolní, tak funkci řídící. V práci jsou kromě obchodních korporací, které mají svůj vlastní kontrolní orgán, uvedené i ty, které sice svůj kontrolní orgán nemají, ale i tak v nich kontrola určitým způsobem probíhá. Jde především o veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. S kontrolními orgány nepochybně souvisí i participace zaměstnanců, které jsou v práci věnovány vlastní kapitoly u jednotlivých obchodních korporací, kterých se týkají. A dále je krátce pojednáno i o návrhu statutu evropské soukromé společnosti, který je doposud v procesu přijímání. Celou práci zakončují návrhy de lege ferenda a nastínění možné budoucí úpravy Zákona o obchodních korporacích, přijímaného v souvislosti s celkovou rekodifikací soukromého práva.This diploma thesis is dealing with the Control Authority, business corporations, namely about the supervisory board, the audit commission and the administrative board, in the part of the control scope. It is not talking only about business corporations in the Czech law, like Limited Liability Company, joint-stock company and cooperative, but there also mentioned corporations of the European law, then Societas European and European Cooperative Societies, directives and regulations. The aim of this diploma thesis is to analyze current legislative of the supervisory authority in our legal system, to show ambiguities and problematic issues, which are discussed and suggest their possible solution. The main role of the supervisory board and the control commission in two-tier system management is the control and the supervision of the managing authority and the whole business corporation. There is a little bit different role of the board of directors in the unitary system, because the control function and the management function are connected together. In the diploma thesis there are mentioned apart from business corporations, which have their own Control Authority, also corporations which do not have the Control Authority, but despite this fact they are controlled as well. It is concerning especially to general partnership, limited partnership and European Economic Interest Grouping. If there is mentioned the Control Authority, then it has to be talked about employee involvement, which is described in the chapter at each mentioned business corporation, where it is required. There is also shortly talked about the suggestion of statute of European Private Company, which is waiting to be accepted. The whole diploma thesis is ended by the suggestions de lege ferenda and outlining possible future legislation of the Bill of business corporations, which is supposed to be adopted with the total recodification of private law.

Počet záznamů: 1