Počet záznamů: 1  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji

 1. Údaje o názvuNízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji [rukopis] / Soňa Bartošková
  Další variantní názvyNízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji
  Osobní jméno Bartošková, Soňa (autor diplomové práce nebo disertace)
  Překl.názDrop-in centers for children and youth in the region of Zlín
  Vyd.údaje2012
  Fyz.popis127 s. (186 006 znaků). : il., mapy, grafy, tab. + 1 CD ROM
  PoznámkaVed. práce Dagmar Pitnerová
  Dal.odpovědnost Pitnerová, Dagmar, 1963- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (udelovatel akademické hodnosti)
  Klíč.slova Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež * cílová skupina * děti a mládež * Standardy kvality sociálních služeb * individuální plánování * Drop-in center for children and youth * a target group * children and youth * Standards of quality providing social services * individual planning
  Forma, žánr diplomové práce master's theses
  MDT (043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitulMgr.
  Studijní programMagisterský
  Studijní programPedagogika
  Studijní oborPedagogika - sociální práce
  Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
  00115747-657894117.pdf321.9 MB21.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00115747-ved-464244040.docPosudek vedoucího
  00115747-opon-298344090.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00115747-prubeh-185383187.pdf25.01.201021.06.201227.08.20121Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se věnuje problematice nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Teoretická část definuje pojem NZDM, zařazuje jej do systému sociálních služeb, popisuje jeho vývoj, poslání a cíle a vymezuje platnou legislativu. Charakterizuje cílovou skupinu, popisuje příčiny rizikového chování a definuje pojem delikvence. Dále přibližuje charakteristická vývojová stádia dětí a mládeže z hlediska biologického, psychologického a sociálního. Seznamuje nás s odborným týmem NZDM, definuje požadavky na jejich vzdělání a uvádí další nutné předpoklady pro výkon daného povolání. Závěr teoretické části nastiňuje proces individuálního plánování a uvádí nás do problematiky Standardů kvality poskytování sociálních služeb. Cílem empirické části je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit spokojenost uživatelů a pracovníků ve vybraných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež ve Zlínském kraji, formou ankety zjistit povědomí cílové skupiny o NZDM a realizací rozhovoru s pracovníky poukázat na důležitost existence NZDM jako službu sociální prevence.This diploma thesis deals with drop-in centers for children and youth. The theoretical part defines the term drop-in center for children and youth, classifies it in the system of social services, describes its development, function and aims, and delimits the valid legislation. This part characterizes the target group, describes the causes of risky behavior and defines the term delinquency. It also covers the characteristic development periods of children and youth from biological, psychological and sociological perspectives. Next, the professional staff of the centers is described along with the qualifications and states other requirements to carry out the relevant jobs. The conclusion of the theoretical part outlines the process of the individual planning and introduces us to the field of quality standards for providing of social services.The aim of the empirical part is to examine the satisfaction of clients and workers in chosen centers by using a questionnaire in the region of Zlín, to examine the general awareness of a target group by using a survey and to point out the importance of such drop-in centers for children and youth as a service of social prevention by interviewing the staff.