Počet záznamů: 1  

BIOCHEMICKÉ JEVY (non MeSH)

 1. Věcné témaBIOCHEMICKÉ JEVY (non MeSH)
  Viz téžBIOCHEMICKÉ JEVY, METABOLISMUS, VÝŽIVA (non MeSH)
  ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA
  ALOSTERICKÁ REGULACE
  ALOSTERICKÉ MÍSTO
  AMINOKYSELINY - POŘADÍ
  BÁZE - POŘADÍ
  BÁZOVÉ SLOŽENÍ
  DIFÚZE
  DOWN-REGULACE (FYZIOLOGIE)
  DUSÍK - FIXACE
  ENERGIE - PŘENOS
  ENZYMY - AKTIVACE
  ENZYMY - STABILITA
  FERMENTACE
  GENETIKA BIOCHEMICKÁ
  IONTY - VÝMĚNA
  KALCIFIKACE FYZIOLOGICKÁ
  KALIKREIN-KININ SYSTÉM
  MEMBRÁNY - TOK /flux/
  MOLEKULÁRNÍ SEKVENCE - ÚDAJE
  MOLEKULÁRNÍ STRUKTURA
  MOZEK - CHEMIE
  NITROSACE
  NUKLEOVÉ KYSELINY - HYBRIDIZACE
  NUKLEOVÉ KYSELINY - KONFORMACE
  NUKLEOVÉ KYSELINY - RENATURACE
  OSMÓZA
  PROTEINY - DENATURACE
  PROTEINY - HYBRIDIZACE
  PROTEINY - STRUKTURA
  PROTEINY - VAZBA
  PUFRY /ústoje/
  RECEPTORY ENDOGENNÍCH LÁTEK
  RECEPTORY IMUNOLOGICKÉ
  RECEPTORY LÉKŮ
  RECEPTORY VIROVÉ
  SACHARIDY - KONFORMACE
  SACHARIDY - SEKVENCE
  STRUKTURA-AKTIVITA - VZTAHY
  SUBSTRÁTOVÁ SPECIFIČNOST
  TĚLESNÉ TEKUTINY - KOMPARTMENTY
  TĚLO - SLOŽENÍ
  UP-REGULACE (FYZIOLOGIE)
  VAZBA KOMPETITIVNÍ
  VAZEBNÁ MÍSTA
  VAZEBNÁ MÍSTA PROTILÁTEK
  VIRY - REPLIKACE
  VODNÍ A ELEKTROLYTOVÁ ROVNOVÁHA
  ZUBY - KALCIFIKACE
  Databázet150m
  Odkazy (6) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo