Počet záznamů: 1  

spinální svalová atrofie

 1. Věcné témaspinální svalová atrofie
  Odkaz viz.Adult Spinal Muscular Atrophy (UF)
  Adult-Onset Spinal Muscular Atrophy (UF)
  amyotrofie (UF)
  Amyotrophy, Neurogenic Scapuloperoneal, New England Type (UF)
  Bulbospinal Neuronopathy (UF)
  bulbospinální neuronopatie (UF)
  Distal Spinal Muscular Atrophy (UF)
  distální spinální svalová atrofie (UF)
  hereditární motorická neuronopatie (UF)
  Hereditary Motor Neuronopathy (UF)
  míšní svalová atrofie (UF)
  Muscular Atrophy, Adult Spinal (UF)
  Myelopathic Muscular Atrophy (UF)
  Myelopathic Muscular Atrophy, Progressive (UF)
  myelopatická svalová atrofie (UF)
  Oculopharyngeal Spinal Muscular Atrophy (UF)
  okulofaryngeální spinální svalová atrofie (UF)
  progresivní proximální myelopatická svalová atrofie (UF)
  progresivní svalová atrofie (UF)
  Progressive Muscular Atrophy (UF)
  Progressive Myelopathic Muscular Atrophy (UF)
  Progressive Proximal Myelopathic Muscular Atrophy (UF)
  Proximal Myelopathic Muscular Atrophy, Progressive (UF)
  Scapuloperoneal Form of Spinal Muscular Atrophy (UF)
  Scapuloperoneal Spinal Muscular Atrophy (UF)
  skapuloperoneální forma spinální svalové atrofie (UF)
  Spinal Amyotrophy (UF)
  Spinal Muscular Atrophy (UF)
  Spinal Muscular Atrophy, Distal (UF)
  Spinal Muscular Atrophy, Oculopharyngeal (UF)
  Spinal Muscular Atrophy, Scapuloperoneal (UF)
  Spinal Muscular Atrophy, Scapuloperoneal Form (UF)
  spinální muskulární atrofie (UF)
  svalová atrofie páteře (UF)
  Viz téžnemoci míchy
  onemocnění motorického neuronu
  bulbospinální atrofie vázaná na chromozom X
  spinální svalové atrofie v dětství
  PropojeníMuscular Atrophy, Spinal
  KonspektC10. - 228. - 854. - 468
  C10. - 574. - 562. - 500
  C10. - 668. - 467. - 500
  PoznámkaSkupina onemocnění charakterizovaných zánikem části motorických buněk předních rohů míšních s následnou atrofií denervovaných svalů. Progresivní denervace svalů je kompenzována reinervací z přilehlých motorických jednotek, avšak tato kompenzace není funkční. Zbylé motorické buňky předních rohů míchy jsou normální. Myokard ani intelekt nejsou postiženy. Incidence je 1:10 000 narozených dětí. SMA zahrnuje větší počet jednotek, člení se (a) na formu infantilní (erdnigova-Hoffmannva nemoc), juvenilní (nemoc Kulgelberga-Welanderové) a formy dospělých (Duchenneova-Aranova nemoc, Vulpianova-Bernhardtova nemoc) (b) podle lokalizace na typ proximální (postihuje svalstvo pletence ramenního a pánevního) a distální )postihuje svalstvo předloktí a ruky, resp. bérce a nohy) ev. facio-skapulohumerální, skapuloperoneální a peroneální (též typ bulbární). Léčba SMA je pouze podpůrná. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
  Databázet150m
  Odkazy (4) - t150m
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

Počet záznamů: 1