Počet záznamů: 1  

epilepsie

 1. Věcné témaepilepsie
  Odkaz viz.aura (UF)
  Aura (UF)
  Awakening Epilepsy (UF)
  epilepsie se záchvaty po probuzení (UF)
  Epilepsy, Cryptogenic (UF)
  kryptogenní epilepsie (UF)
  morbus divinus (UF)
  morbus sacer (UF)
  padoucí nemoc (UF)
  padoucnice (UF)
  předzvěst záchvatu (UF)
  Seizure Disorder (UF)
  Viz téžnemoci mozku
  epilepsie benigní neonatální
  epilepsie generalizovaná
  epilepsie parciální
  epilepsie reflexní
  epileptické syndromy
  náhlá neočekávaná smrt při epilepsii
  posttraumatická epilepsie
  refrakterní epilepsie
  záchvaty (RT)
  PropojeníEpilepsy
  KonspektC10. - 228. - 140. - 490
  PoznámkaSkupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru. Záchvaty jsou způsobeny výbojem v elektrické činnosti určité části nervových buněk a mohou se projevovat poruchami vědomí a vnímání, křečemi, vegetativními projevy a psychickými příznaky. Záchvaty se dělí na parciální (postižena je určitá oblast těla), které jsou buď bez poruch vědomí (např. jacksonské záchvaty) nebo s poruchou vědomí. Generalizované záchvaty mají vždy poruchu vědomí. Klasickým záchvatem je tzv. grand mal (tonicko-klonický záchvat) s náhlým bezvědomím, křečemi, pomočením, pokousáním. K jiným záchvatům patří myoklonické, atonické záchvaty, petit mal (absence) aj. Charakter záchvatu závisí na místě, které je v mozku postiženo, a liší se též s věkem pacienta. Někdy bývá přítomna aura. Příčina e. je někdy neznámá (primární, genuinní e.), jindy je důsledkem jiného postižení mozku, např. nádoru, poranění (sekundární e.). Podstatou je nerovnováha mezi inhibiční a excitační složkou v CNS. Existují určité genetické predispozice. U pacientů existují určité momenty, které mohou záchvat vyprovokovat (nedostatek či často nadbytek spánku, alkohol, některé senzorické vlivy aj.). K diagnóze se využívá zejm. EEG a zobrazovací metody (MR, CT, PET) k odhalení ev. příčiny. Nelze-li příčinu odstranit nebo není-li známa, používají se k léčbě antiepileptika. Nakupení záchvatů se označuje status epilepticus. Těžkou formou e. je např. Westův syndrom a Lennoxův-Gastautův syndrom u dětí. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
  DatabázeMESH
  Odkazy (10) - MESH
  (15) - Knihy
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

Počet záznamů: 1