Počet záznamů: 1  

demence

 1. Věcné témademence
  Odkaz viz.amence (UF)
  Amentia (UF)
  Familial Dementia (UF)
  familiální demence (UF)
  familiární demence (UF)
  Senile Paranoid Dementia (UF)
  senilní paranoidní demence (UF)
  Viz téžnemoci mozku
  neurokognitivní poruchy
  Alzheimerova nemoc
  Huntingtonova nemoc
  Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
  vaskulární demence
  AIDS dementia complex
  primární progresivní afázie
  Klüverův-Bucyho syndrom
  demence s Lewyho tělísky
  difúzní neurofibrilární klubka s kalcifikacemi
  frontotemporální lobární degenerace
  tauopatie (RT)
  Propojení Dementia
  KonspektC10. - 228. - 140. - 380
  F03. - 615. - 400
  PoznámkaChronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností. Za vznik d. zodpovídají tři skupiny onemocnění mozku. Jde o důsledky aterosklerózy s poruchami prokrvení mozku (skupina ischemicko-vaskulárních d.), důsledky jiných chorobných stavů (symptomatické d., např. v důsledku otrav, alkoholismu, d. při AIDS). Nejč. příčinou d. je Alzheimerova nemoc (s některými vzácnějšími chorobami patří do skupiny atroficko-degenerativních onemocnění mozku). D. postihuje inteligenci, kognitivní funkce, vyšší city. Z kognitivního deficitu jsou patrné zhoršení paměti, afázie, apraxie, agnozie, narušení výkonných funkcí. Mizí schopnost soustředění, otupují se zájmy, člověk se nevyzná v čase, je zmatený, bloudí i v nejbližším okolí (dezorientace). Kortikální d. je způsobena postižením kůry (klasicky u Alzheimerovy nemoci), vyznačuje se normální řečí se značně narušenou sémantikou až afázií, amnézií, poruchami zrakové a prostorové orientace. U subkortikální d. (u Parkinsonovy nebo Huntingtonovy nemoci) bývá výrazněji narušena řeč v důsledku motorických poruch, jazykové schopnosti jsou však postiženy málo. Bývá porucha motivace, snížená aktivita, zpomalení duševních pochodů. V případě d. smíšené (např. vaskulární, multiinfarktová d.) lze pozorovat různé kombinace postižení. Průběh je různý – závisí na příčině a ev. včasné léčbě a různý bývá i u jednotlivých typů. Příznaky se vyvíjejí postupně, u některých forem naučené dovednosti a staré vzpomínky dlouho přetrvávají, mizí však schopnost naučit se novému. Léčba d. je farmakologická a důležité jsou rovněž nefarmakologické postupy z oblasti psychoterapie. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
  Databázet150m
  Odkazy (13) - t150m
  (20) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo