Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

článek

Analýza absolutních důvodů zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení na podkladě významných rozhodnutí Soudního dvora EU

Beránková, Alena
článek