Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

kniha

Vliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, rozvíjení hrudníku, tělesnou zdatnost a kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Johnová, Hana
kniha