Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

článek
Vliv nastavení protézy a protetického chodidla na velikost plantárního tlaku u osob s transtibiální amputací

Janura, Miroslav
článek